Over KASH

Wie zijn wij?

“KASH” is een verbindende stichting van en voor jongeren en met 2 volwassen leiders en 1 jong volwassene. We werken vanuit PKN kerken van Asten, Someren, Helmond (KASH) en Damiaanparochie. We zetten de boodschap van Jezus van Nazareth centraal met werken van barmhartigheid. Dat betekent dienstbaarheid en respectvolle handelwijze voor mens, plant en dier. Dit doen we door een steentje bij te dragen via projecten en werkreizen. We realiseren dit met mensen die geloven en niet geloven of twijfelen. Wij evangeliseren zelf niet, maar zijn wel actief betrokken bij de kerkelijke activiteiten. 

We organiseren samen met jongeren maatschappelijke deelprojecten in en om de kerken en de regio. Om de 4 weken komt de hele deelnemersgroep bij elkaar om te vergaderen en plezier te maken!

Ook maken we eens in de zoveel jaar een werkreis naar het buitenland met het geld wat we ophalen. Tussen 17 en 31 augustus 2022 zijn we met 16 mensen naar de APDK kinderrevalidatie kliniek afgereisd in Mombasa (Kenia). Deze kliniek is voor kinderen die thuis niet goed kunnen revalideren of waarvan de afstand te groot is om naar de kliniek te komen. Ter plekke hebben we meegeholpen bij het aanleggen van een therapeutisch zwembad, gefinancierd door onze sponsoren. Ook zijn er 3x2  zonneboiler systemen aangelegd zodat er warm water is voor de hele kliniek. Al met al kijken we terug op een super geslaagd project, wat u op deze site terug kunt lezen!

Stichting KASH Jongerenprojecten

In 2023 is het oprichten van stichting KASH voltooid, met eigen bankrekening en crowdfunding. Samen zijn het bestuur en de statuten opgesteld, die overlappende taken deelt met stichting Kadowinja. Feitelijk bedient het bestuur op die wijze 2 stichtingen die ieder hun eigenheid en herkenbaarheid van te behalen doelen behouden. Zij kunnen tevens inkoopkosten en kosten voor gezamenlijke activiteiten delen, zodat de kosten voor de afzonderlijke 2 stichtingen afnemen. Zij behouden en versterken anderzijds hun eigen netwerken en inkomsten posities, waardoor de optelsom groter wordt dan de deler. Tevens wordt op deze wijze het voortbestaan en continuering van beide stichtingen versterkt.

Missie

Collectief toegevoegde maatschappelijke waarde leveren, door eigen belangen en doelen van de afzonderlijke deelnemers en partners te benutten. 

De optelsom wordt dus groter wanneer afzonderlijke belangen en doelen samenvloeien. Dit geldt dus voor de betrokken kerken, jongeren in Nederland en Kenia en andere samenwerkingspartners. Dit op basis van gelijkwaardigheid.

Op korte termijn is dat met jongeren uit Helmond en omgeving en betrokken kerken de APDK kliniek en stichting Kadowinja verder helpen met meer en betere zorg kunnen verlenen aan respectievelijk kinderen met een aandoening aan armen of benen en het kunnen verstrekken van voldoende leermiddelen om onderwijs te kunnen volgen. 

Op langere termijn is het onze missie om de veranderingen die we samen met onze partners tot stand brengen ook duurzaam in stand te houden en van blijvend toegevoegde waarde zijn. Ook betekent het prominentere kerkelijke activiteiten met religieuze betekenis, voor wie zich daartoe geroepen voelt. Dit past bij gerichter actief zijn op de ‘eigenheid’ van de afzonderlijke partners om het gezamenlijke resultaat te verhogen.

Visie

Uit onze missie volgt onze visie dat we onszelf zoveel mogelijk overbodig willen maken voor APDK en blijvend relevant voor onze missie

Dat klinkt vreemd, maar is het niet. Basisideeën hierover zijn onder meer ontleend aan het boek “Kinderen van Afrika”, dat gaat over succesfactoren van particuliere hulpprojecten. We hebben nagedacht over een ‘exit strategie’ uit dit boek. Wij brengen samen met onze partners een ‘vliegwiel’ op gang met activiteiten, die zichzelf op den duur bedruipt en voldoende immaterieel en materieel rendement oplevert.

Het overbodig maken betekent niet dat de toegevoegde waarde vermindert, die neemt juist toe wanneer we onze rol anders kunnen maken. Anders gezegd: Wanneer het ‘vliegwiel’ eenmaal draait, nemen de zichzelf versterkende effecten toe met het oog op de te bereiken doelen.

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Allard Venema

Penningmeester: Bart Huckriede

Secretaris: Cathy Erbrink

Overige bestuursleden: Thomas Daniëls en Jinke Venema

Mogelijke ANBI Status

Nog niet van toepassing

Om activiteiten te organiseren die tevens passen bij een toekomstige ANBI status bij huidige en toekomstige activiteiten geldt het volgende:

  • Activiteiten van KASH dragen bij aan de Global Goals,
  • Activiteiten voldoen aan het werken volgens ‘do no harm’ principe
  • Activiteiten dienen zowel de afzonderlijke belangen van de partners waarmee KASH zaken doet, alsook het gemeenschappelijk maatschappelijk algemeen belang.
  • De activiteiten voldoen aan de in de oprichtingsakte en statuten aangegeven doelen.
  • De activiteiten beantwoorden  aan en passen bij de term “ behoorlijk bestuur” en werken volgens de Nederlandse wetgeving.
  • Stichting KASH jongerenprojecten beoogt geen winst te maken.
  • De bestuurders krijgen geen loon voor het werk dat zij voor de Stichting verrichten.

Bestuursleden vlnr: Allard Venema, Thomas Daniëls, Bart Huckriede, Cathy Erbrink & Jinke Venema

Contactgegevens

Stichting KASH Jongerenprojecten

Berkenheuveldreef 5

5709 SW Helmond

 

IBAN: NL61 BUNQ 2090 3543 99

KVK: 90087933

 

E-mail: kashjongeren@gmail.com

Telefoon: +31 (0)6 22 73 93 89