Over KASH

Wie zijn wij?

“KASH” is een verbindende stichting van en voor jongeren en met 5 bestuursleden. We werken vanuit PKN kerken van Asten, Someren, Helmond (KASH) en Damiaanparochie. We zetten de boodschap van Jezus van Nazareth centraal met werken van barmhartigheid. Dat betekent dienstbaarheid en respectvolle handelwijze voor mens, plant en dier via Global Goals van de VN. Dit doen we door een steentje bij te dragen via algemeen nut beogende projecten, zonder winstoogmerk als stichting en in binnen en buitenland. We realiseren dit met mensen die geloven en niet geloven of twijfelen. Wij evangeliseren zelf niet, maar zijn wel actief betrokken bij de kerkelijke activiteiten. 

Stichting KASH Jongerenprojecten

Op 26 april 2023 is stichting KASH opgericht bij de notaris. We hebben een eigen bankrekening, website en crowdfunding. Onderaan deze webpagina kunt u onze statuten (op te vragen), privacyverklaring en algemene voorwaarden downloaden. KASH Jongerenprojecten heeft een projectplan 2023-2028, dat ook onderaan deze pagina te downloaden is in een Nederlandse en Engelse versie. Hierin staat op basis van analyses wat onze missie en visie is, wat onze doelen zijn en wat er voor nodig is om die te bereiken en waar de focus ligt. Ons beleidsplan is daarvan afgeleid als samenvatting en kunt u downloaden via de onderstaande knop.

Samenstelling bestuur

  • de heer A.C. Venema, voornoemd, vervult de functie voorzitter;
  • de heer B.E. Huckriede, voornoemd, vervult de functie penningmeester;
  • mevrouw C.A. Erbrink, voornoemd, vervult de functie secretaris;
  • de heer T.G.P. Daniëls, voornoemd, vervult de functie bestuurslid;
  • mevrouw J.E. Venema, voornoemd, vervult de functie bestuurslid.

Belangrijke vermeldingen

  • Stichting KASH Jongerenprojecten heeft geen werknemers.
  • De bestuursleden ontvangen geen loon voor de werkzaamheden voor stichting KASH Jongerenprojecten. Verder zie bepalingen in de statuten.
  • Stichting KASH Jongerenprojecten heeft geen winstoogmerk.
  • Voor verdere toelichting over ons financieel beleid, zie Financiën 

Missie/visie

"Collectief toegevoegde maatschappelijke waarde leveren, door eigen belangen en doelen van de afzonderlijke deelnemers en partners te benutten."


Op korte termijn is dat met jongeren uit Helmond en omgeving plus betrokken kerken, de APDK kliniek, Oyiengo Primary School en stichting Kadowinja verder helpen met meer en betere zorg kunnen verlenen aan respectievelijk kinderen met een aandoening aan armen of benen en het kunnen verstrekken van voldoende leermiddelen om onderwijs te kunnen volgen.

Op langere termijn is het onze missie om de veranderingen die we samen met onze partners tot stand brengen, ook duurzaam in stand te houden en van blijvend toegevoegde waarde te zijn. Ook betekent het prominentere kerkelijke activiteiten met religieuze betekenis, voor wie zich daartoe geroepen voelt. Dit past bij gerichter actief zijn op de ‘eigenheid’ van de afzonderlijke partners om het gezamenlijke resultaat te verhogen.

Bestuursleden vlnr: Allard Venema, Thomas Daniëls, Bart Huckriede, Cathy Erbrink & Jinke Venema

Contactgegevens

Stichting KASH Jongerenprojecten

Berkenheuveldreef 5

5709 SW Helmond

 

IBAN: NL61 BUNQ 2090 3543 99

KVK: 90087933

RSIN: 865206326

 

E-mail: kashjongeren@gmail.com

Telefoon: +31 (0)6 22 73 93 89 

Documenten