2026-2028

Verduurzamende Deelprojecten

In de periode 2026 tot en met 2028 realiseren we nog andere vaste inkomstenbronnen voor de APDK kliniek, stichting Kadowinja, KASH en de betrokken kerken. 

De eerste vaste inkomstenbron ontstaat al in 2023, wanneer de kliniek van het stroomnet afgehaald wordt. Dit levert jaarlijks € 3.000,- op aan besparing, die vervolgens ingezet wordt voor zorg vanaf 2026. In 2024 en 2025 worden namelijk eerst de uitgespaarde elektrakosten in de vorm van eigen bijdrage aan de zonnepanelen installatie betaald aan Our Energy Foundation uit Hardenberg, die ook deze installatie aanlegt en beheert via lokale bedrijven in Kenia.

In 2025 wordt gestart met deelprojecten waarvoor ‘KASH hulptroepen ‘ wordt ingezet. Dit zijn jongeren en andere betrokkenen, die niet meegaan op reis, maar zich wel inzetten voor KASH. De hulptroepen zijn al actief vanaf najaar 2022 met onderzoek voor onderstaande drie deelprojecten. Kennis uit literatuur en netwerken wordt benut. De deelprojecten leveren  producten op die aansluiten bij de Global Goals en worden gemaakt  door Bombolulu. Het onderzoek start al eerder inclusief het maken van een raming voor deze deelprojecten.

Bombolulu is  een werkplaats van APDK in Mombasa voor mensen met een fysieke beperking. Samen met APDK zijn nieuwe productlijnen bedacht, die werkgelegenheid en gelijke kansen voor mensen van Bombolulu opleveren en voor de andere genoemde projectpartners. We gaan negatieve milieueffecten tegen, dienen onderwijsdoelen, leveren  duurzaamheid via upcyclen en recyclen en stimuleren partnerschappen en gezondheid. Voorbeelden van productlijnen, die aan de Global Goals voldoen en via Bombolulu geproduceerd gaan worden:

Deelproject Plastic Upcycling

In Kenia wordt veel plastic afval verbrand. Dit komt in het milieu terecht en is ongezond. Van dit plastic kunnen echter ook eenvoudig en veilig veel verschillende producten gemaakt worden en via een online handelssysteem worden afgezet, ook in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan snijplanken gemaakt van PET-fles dopjes (zie afbeelding). APDK is blij met deze innovatie en wij dubbel!

Deelproject Leermiddelen

Het vervaardigen en herstellen van leermiddelen zoals schoolkleding, eenvoudig meubilair, schoolborden e.d. voor kinderen in Mombasa en Kisumu (waar ook Kadowinja actief is met de Onyinjo primary school). De vervaardiging gebeurt van een deel van de € 3.000,- die jaarlijks vrijkomt vanaf 2025 uit besparing op elektra door de zonnepanelen. Door Bombolulu de leermiddelen te laten maken zullen de kosten lager zijn dan voorheen. Daardoor ontstaat besparing op energiekosten en besparing op kosten leermiddelen.

Deelproject Solar Cookers

Diverse sites op internet geven gedetailleerde informatie inclusief proeven en testresultaten over koken op solarcookers, bestaande uit reflecterend aluminium of aluminiumfolie. Het idee is om  solar cookers te maken van oude sandwich dakplaten van de APDK kliniek en die van een laag dikke aluminiumfolie te voorzien aan de binnenkant. Dit levert de volgende voordelen op:

  • Hergebruik van nog te gebruiken delen van dakplaten. Het dak wordt immers vernieuwd.
  • Het mogelijk maken dat mensen van Bombolulu solar cookers vervaardigen. Dit biedt werkgelegenheid.
  • Reducering van materiaalkosten. Dit verhoogt de marge op de solar cookers en het breed beschikbaar kunnen maken ervan.
  • Wanneer verbranding van plastic en hout gereduceerd wordt omdat plastic hergebruikt wordt, is er door koken op zon reflectie tevens een alternatief geboden hiervoor op de meeste dagen van het jaar.

Los hiervan wordt nog bekeken of een oven op gas of elektriciteit tot de mogelijkheden en wensen behoort en wat de best technische oplossing is. Dit wordt een apart deelproject.