Werkwijze

We organiseren samen met jongeren maatschappelijke deelprojecten in en om de kerken en de regio. Ook maken we eens in 3 tot 5 jaar een werkreis naar het buitenland met een deel van het geld wat we ophalen via onze activiteiten. Deze activiteiten zijn bijvoorbeeld koken/klussen voor ouderen uit de gemeente, het organiseren van een sponsorloop of andere hand- en spandiensten. Ook vergaren we inkomsten dankzij sponsoren en donateurs. KASH Jongerenprojecten opereert zonder winstoogmerk.

Tussen 17 en 31 augustus 2022 zijn we met 16 mensen naar de APDK kinderrevalidatie kliniek afgereisd in Mombasa (Kenia). Hier is anderhalf jaar aan voorbereiding aan vooraf gegaan. Deze APDK kliniek is voor kinderen die thuis niet goed kunnen revalideren of waarvan de afstand te groot is om naar de kliniek te komen. Het werkgebied waar de kinderen vandaan komen, omvat de kustregio van Kenia en een stuk van het binnenland.

Ter plekke hebben we meegeholpen bij het aanleggen van een therapeutisch zwembad, gefinancierd door onze sponsoren en onszelf. Ook zijn er 3 x 2 zonneboiler systemen aangelegd zodat er warm water is voor de hele kliniek. Al met al kijken we terug op een super geslaagd project, wat u op deze site terug kunt lezen! 

In de toekomst blijven we projecten draaien samen met onze partners in zowel binnen- als buitenland!

Partners binnenlandse projecten

 • Stichting Kadowinja
  • Stichting Kadowinja ondersteunt meerdere projecten in Kenia. Zij stimuleren kinderen naar school te gaan, begeleiden onderwijsprojecten, helpen voedingspatronen te verbeteren en maken gezond drinkwater toegankelijk. Ook geven zij gezondheidsvoorlichtingen ondersteunen een revalidatiekliniek in het realiseren van projecten om minder afhankelijk te worden van sponsoren. KASH werkt samen met Kadowinja vanuit Nederland om elkaars doelen te versterken en projecten in zowel Nederland als Kenia te stimuleren.
 • Protestantse Gemeente Helmond Asten Someren
  • PG HAS is een gastvrije, open en moderne, veelkleurige gemeente met ruimte en respect voor ieders mening en beleving. Ze hebben een kerk in Helmond en een kerk in Someren en iedere zondag is er om 10.00 uur een samenkomst in beide kerken. PG HAS faciliteert projecten van KASH en in ruil daarvoor ondersteunt KASH de gemeente bij kerkelijke activiteiten.
 • Damiaan de Veuster Parochie Helmond
  • In het westelijk deel van Helmond heeft de Damiaanparochie drie Rooms Katholieke kerken: Sint Lucia (Mierlo-Hout) Sint Trudo (Stiphout) en Goddelijke Voorzienigheid (Helmond-West). Ieder met een eigen heel herkenbaar kerkgebouw, pastorie en parochiecentrum. KASH en de Damiaanparochie werken samen om de jongeren te bereiken en verbindende projectdagen te organiseren.
 • Brasserie Welkom Thuis
  • Welkom Thuis is een erg gezellig restaurant met als doel dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. KASH knapt meubilair van hen op en in ruil daarvoor verkopen zij 'KASH pannenkoeken' voor Kenia.

Partners buitenlandse projecten

 • Association for the Physically Disabled of Kenya
  • APDK is een niet-gouvernementele liefdadigheidsorganisatie die zich inzet voor het verbeteren van de levens van mensen met een handicap door te pleiten voor een inclusieve samenleving. KASH ondersteunt humanitaire projecten voor APDK klinieken. Zoals het project in 2022 of geplande projecten in 2023 en 2024-2025
 • Bombolulu Workshops & Cultureel Centrum
  • Bombolulu Workshops en Cultureel Centrum is een programma dat verschillende workshops en een cultureel centrum exploiteert waarmee het sociale en economische rehabilitatie en empowerment van en voor mensen met een handicap biedt. KASH werkt samen met Bombolulu aan verduurzamende projecten, zoals upcycling, met oog op de toekomst!
 • Oyiengo Primary School
  • De Oyiengo Primary School is een openbaar onderwijsinstituut in Zuidwest Kisumu, Winam, Kenia. Deze school draagt het Kenya Certificate of Primary Education (KCPE), dat wordt gecontroleerd door de Kenya National Examination Council (KNEC) onder het Ministerie van Onderwijs. KASH steunt samen met Kadowinja deze school met humanitaire projecten zoals het bouwen van sanitaire gebouwen of het opknappen van klaslokalen. 
 • Our Energy Foundation
  • Een stroomvoorziening is in veel Afrikaanse landen geen vanzelfsprekendheid, laat staan een betrouwbare aansluiting. Our Energy Foundation voorziet instellingen en scholen in Afrika van een stabiele stroomvoorziening. Met onze projecten steunen we hen die het meest hulpbehoevend zijn. Zij ondersteunen daarom organisaties die een grote impact op de lokale bevolking hebben. KASH is Our Energy Foundation erg dankbaar voor hun inzet tijdens het zonneboiler project en het toekomstige zonnepanelen project!
 • Stichting Kadowinja
  • Stichting Kadowinja is uiteraard ook onze partner voor buitenlandse projecten! Kadowinja ondersteunt meerdere projecten in Kenia. Zij stimuleren kinderen naar school te gaan, begeleiden onderwijsprojecten, helpen voedingspatronen te verbeteren en maken gezond drinkwater toegankelijk. Ook geven zij gezondheidsvoorlichtingen ondersteunen een revalidatiekliniek in het realiseren van projecten om minder afhankelijk te worden van sponsoren.

Samenvatting werkprogramma

Sociaal maatschappelijk verbindende projecten in 2023

 1. 8 april: Paaslunch voor kerkleden (en niet kerkleden) PKN HAS kerkgemeenschap​  
 2. 13 mei: Upcycle (planten)markt samen met mensen van de Damiaan Parochie en 'koffiecorner' om elkaar te leren kennen. Voor 2 organisaties dus bedoeld.
 3. 23 september: Door KASH compleet verzorgde stranddag voor ouderen van PKN HAS en Damiaan en introducees op 23 september.
 4. 17 en 24 september: Global Goals upcycle producten voor markten in Nuenen en Geldrop en uitleg over en verkoop van producten van de sociale werkplaats ​van 'Workshops en cultureel centrum Bombolulu​' uit Kenia Mombasa​.
 5. 8 oktober: Fairtrade 'high tea' organiseren voor het 60 jarig bestaan van de Bethlehemkerk Helmond.
 6. 9 december: kerstmarkt voor de kerkleden PKN HAS en Damiaan en grote kring van belangstellenden, met muziek en waarbij ontmoeting centraal staat.
 7. December 2023-januari 2024: aanleg van zonnepanelenveld voor APDK kliniek Kenia Mombasa via een joint venture​ met hen en fonds organisatie 'Our Energy Foundation' uit Hardenberg.

Sociaal maatschappelijk verbindende projecten in 2024

Project 1,2 3 en 6 uit 2023 worden herhaald en aangevuld met nieuwe lokale Global Goals projecten.

 1. 6-7 juli: Projectmatige deelname aan Hertme Afrika Festival als gecombineerde standhouder ANBI stichting Kadowinja en wij. Dit is bedoeld ter ondersteuning van de Hertme Festival organisatie, om cultuurinformatie te delen over de Keniaans - Nederlandse cultuur (diaspora).
 2. september: 'shared value' project met Brasserie 'Welkom Thuis'. Dit is een restaurant met als doel dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij knappen meubilair van hen op en in ruil daarvoor verkopen zij 'KASH pannenkoeken' voor Kenia. 
 3. oktober: 'binnen-buiten' kerkelijk muziekproject in combinatie met maatschappelijk thema, sprekers en influencers voor jong en oud, plus Rotaract organisatie Helmond.

Sociaal maatschappelijk verbindende projecten in 2025

Project 1,2 3 en 6 uit 2023 worden herhaald en aangevuld met nieuwe lokale Global Goals projecten. Plus project 3 uit 2024

 1. juli - september: jongeren- werkreis met als doel het vervangen van het lekkende dak van de APDK kliniek met lokale bedrijven uit Mombasa, plus gemeente Mombasa en het opknappen van 1 leslokaal (via joint venture).
 2. juli - september: jongeren- werkreis met als doel het opknappen van 1 leslokaal bij de Oyiengo school nabij Kisumu, Kenia.  Tevens realisatie van 1 keuken voor deze school en aanleggen van een stoep (via joint venture). Dit doen we tevens samen voor en met de oudervereniging van deze school en met lokale bedrijven.

Sociaal maatschappelijk verbindende projecten in 2025-2028

Project 1,2 3 en 6 uit 2023 worden herhaald en aangevuld met nieuwe lokale Global Goals projecten. Plus project 3 uit 2024. Tevens het opzetten van 3 verduurzamende deelprojecten in Kenia en via joint venture met diverse organisaties op het gebied van:

 1. CO2 emissie tegengaan met aanplant van Mangroves in het Lamu district ter ondersteuning van de KMFRI organisatie​. ​hHet project ​waarin wij met hen samenwerken heet 'Go blue' en zal worden ingediend bij P4G. Dit in combinatie met SROI inzameling van plastic om dit te upcyclen naar lokaal en internationaal te verhandelen producten. Daarmee wordt werkgelegenheid in de kustregio gecreëerd en heeft ook een spin-off naar werkgelegenheid en welzijn voor medewerkers van de APDK kliniek en werkcentrum Bombolulu. Dit is een Global Goals project op zich, waar naar schatting minstens 15 stakeholders bij betrokken zullen zijn.
 2. "Koken met zonlicht project" in samenwerking met diverse kennisorganisaties. Dit via onze jongeren met universiteiten in Nederland en Kenia, APDK en lokale bedrijven in Nederland en Kenia.
 3. School inventaris en lesmateriaal gemaakt via Social Return on Investment (SROI), voor scholen in de kustregio en ook voor APDK en de Oyiengo school Kisumu.