ANBI

U kunt ons steunen door een bedrag te doneren. Sinds 26 juli 2023 heeft Stichting KASH Jongerenprojecten een ANBI-status, wat inhoudt dat de belastingdienst ons geregistreerd heeft staan als Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent dit dat ze giften aan KASH mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Hier kunt u meer over lezen op de site van de Belastingdienst.

Statutaire naam Stichting KASH Jongerenprojecten
Oprichtingsdatum 26-04-2023
KvK 90087933
RSIN 852324753
Adres Berkenheuveldreef 5, 5709 SW Helmond
Doelstelling Het doel van de stichting is het opzetten van (verbindende) projecten van en door jongeren in het algemeen en voor en door jongeren vanuit de kerkgemeenschap PKN HAS en Damiaan de Veuster Parochie Helmond in het bijzonder, met andere doelgroepen, zowel in Nederland als in het buitenland, alles in de ruimste zin van het woord.
Samenstelling bestuur de heer A.C. Venema, voornoemd, vervult de functie voorzitter;
de heer B.E. Huckriede, voornoemd, vervult de functie penningmeester;
mevrouw C.A. Erbrink, voornoemd, vervult de functie secretaris;
de heer T.G.P. Daniëls, voornoemd, vervult de functie bestuurslid;
mevrouw J.E. Venema, voornoemd, vervult de functie bestuurslid.
Beloningsbeleid De bestuursleden van KASH Jongerenprojecten zien af van enige beloning.
Activiteiten en werkwijze Zie Werkwijze
Financiën Zie Financiën